Tel: (011) 022 - 6365

e-Mail: info@mosmasedi.co.za
Category: Intermediate & Senior Phase
Price: R 105.00
ISBN: 978-0-620-43231-3

Review

book botlhale ba tlhago

Botlhale Ba Tlhago
Ke bukana ya  kokoanyo ya Mainane/Dinaane tsa Setswana. Thuto le kitso di bonwa ka mekgwa e e farologaneng. Mainane/Dinaane ke mokgwa mongwe wa mekgwa e kitso le thuto di bonwang ka teng. Thuto ya Mainane/Dinaane ke e e bopang le go aga ngwana go tloga bonnyeng. Bukana e, e netefatsa se.

Botlhale Ba Tlhago
The Setswana legendary. The    short stories contained in this book play a vital role in the restoration of the moral fibre, especially amongst the youth.