Tel: (011) 022 - 6365

e-Mail: info@mosmasedi.co.za
Category: Foundation Phase
Price: R97.50
ISBN: 978-0-9814330-5-9

Review

Ke A Ikitse
Ke bukana e e rutang bana ka dikarolo tse di farologaneng tsa mebele ya bona le botlhokwa ba tsona. Ka go dira jalo e le go ba rotloetsa go di tlhokomela mo go tseneletseng.

 

Ke A Ikitse
Is a Setswana book aimed to help the learners at Foundation phase level to know the body parts and their uses.