Tel: (011) 022 - 6365

e-Mail: info@mosmasedi.co.za
Category: FET
Price: R 125.75
ISBN: 978-0-9814384-8-1

Review

Botshelo…Ntime Ka Fa
Botshelo bo ka tshwantshanngwa le dingwaga, ditlha le matsatsi. Fela jaaka dingwaga, ditlha le matsatsi di farologana, le bona bo fela jalo.

Go di ngwaga tsa tlala le kgora, ditlha tsa mariga le selemo, malatsi a mathata le menate.

Se se itumedisang ke gore tsotlhe tse, ga se tsa leruri. Ke dilo tse di tlang di feta. Buisa bukana e, ka tlhoafalo go netefatsa se.

 

Botshelo…Ntime Ka Fa
Is a must read” informative and exciting novel. Curses are like processions.

They return to the place from which they come. ”Giovann Ruffini- Italian Write 807-1881).