Tel: (011) 022 - 6365

e-Mail: info@mosmasedi.co.za
Category: Intermediate & Senior Phase
Price: R 85.00
ISBN: 978-0-9814384-9-8

Review

Letsema

Ke bukana ya pokô, e e tsibosang baagi botlhe ba Aforika Borwa ka maikarabelo a bona mo kagong ya setšhaba. Re ba-tsaya- karolo ya matshelo a rona. Bo-tsaya-karolo ba rona ke ka go ruta, go tsibosa, go laya, go rera, go rorisa, go galaletsa, go kgalema, go kwala le tsona dipuisano, ka tseo di re a mang.

 

Letsema

Is poetry that focuses on challenges that we face as a nation that require for collective social action from all members of the society, not solely the possibility of the Government.

TOGETHER WE CAN!